Gamla Vykort från Motala

Bild1

Gästisparken. Bilden tagen före 1906 då vykortet skickades.



© 2006-2012 Sören Lindhe soren.lindhe@gmail.com